Monitorings

Monitorings ir instruments, ar kura palīdzību ALTAS IT tiešsaistes režīmā var uzraudzīt sistēmu, par kurām ir noslēgts Monitoringa līgums, tehnisko stāvokli. Ja klients ir nodrošinājis iespēju pieslēgties sistēmām, tad jau pirmās pieslēgšanās laikā var novērst problēmu, par to informējot klientu.

Kāpēc iegādāties Monitoringa pakalpojumu?

Ar ALTAS IT piedāvāto monitoringa pakalpojuma palīdzību ir iespējams savlaicīgi konstatēt un novērst problēmas, tādējādi izvairoties no laika un resursu zudumiem, plānojot sistēmas nepārtrauktu darbību.

Kas vēl būtu jāakcentē par Monitoringa pakalpojumu?  

Problēmu tendenču analīze – respektīvi, ja ALTAS IT redz, ka arvien biežāk nāk kļūdu paziņojumi, piemēram, par problēmām ar ierakstu un to, ka kamera nespēj pieslēgties datu uzglabāšanas ierīcei, tad mēneša beigās vai, ja redzams, ka tā ir strauji augoša tendence, ziņojam klientam un brīdinām, ka ir šāda tendence, un kopīgi izskatīsim risinājumus pirms tendence kļūst par katastrofu. Tas klientam ļauj savlaicīgi – bez laika un resursu zudumiem – saplānot savu sistēmas darbību un nepieciešamo budžetu. 

Monitoringa pakalpojuma palīdzību ir iespējams savlaicīgi konstatēt un novērst problēmas, tādējādi izvairoties no laika un resursu zudumiem

Kam ir piemērots ALTAS IT piedāvātais Monitoringa pakalpojums? 

Kā darbojas Monitoringa līgums? 

Kāds ir veids, kā tiek nodota informācija par paveikto?

Vai visas kļūdas var atrisināt attālināti?

Vai līguma ietvaros ir atrunātas konkrētas darba stundas vai noteikts maksimālais kļūdu skaits, ko katru mēnesi novērš servisa speciālisti?

Pakalpojumā ir iekļauts par kļūdu novēršanu noteikts darba stundu skaits, bet savstarpēji vienojoties ir iespējams pagarināt noteikto stundu skaitu par papildus savstarpēji atrunātām izmaksām. Maksimālais kļūdu skaits pakalpojumā nav iekļauts, jo ALTAS IT reaģē uz visiem kļūdu paziņojumiem.  

Ar monitoringa pakalpojumu tiek laicīgi konstatētas un novērstas problēmas, kļūdas
Ar monitoringa pakalpojumu vienmēr pieejama aktuāla informācija par tendencēm sistēmā

Ieguvumi no Monitoringa:

Laicīgi konstatētas un novērstas problēmas/kļūdas  

Saņemti paziņojumi par kļūdām

Novērsti laika un resursu zudumi

Samazināta sistēmas dīkstāve līdz minimumam

Ikmēneša atskaite par fiksētajām un atrisinātajām problēmām

 

Vienmēr pieejama aktuāla informācija par tendencēm sistēmā

 

Līdz minimumam samazināts cilvēciskais faktors, kas izslēdz kļūdu nepamanīšanu

 

80% kļūdu tiek novērstas jau pirmās pieslēgšanās laikā

 

Pierakstīties jaunumu saņemšanai