2024. gada 17. oktobrī
Rīga, Latvija

NORDIC SECTECH SUMMIT 2024

Drošības tehnoloģiju samits

Odoo • Text and Image

SADARBĪBAS IESPĒJAS

Katrā lielākā vai mazākā pasākumā visa veiksmes formula slēpjas savstarpējā mijiedarbībā, kur apvienojot idejas, spēkus un iespējas, rodas ģeniāli darbi, par kuriem tiek runāts vēl ilgi pēc pasākuma norises.

2023. gadā pasākumu apmeklēja ap 250 cilvēkiem no 17 valstīm. Latviju galvenokārt pārstāvēja Top500 uzņēmumu MID un TOP līmeņa lēmumu pieņēmēji, kā arī vadošo amatu pārstāvji no dažādām valsts organizācijām. Tas sniedz iespēju pasākuma laikā tīklot un iepazīties ar potenciālajiem klientiem.

Ja arī Jums ir vīzija, kā mēs varam sadarboties, lai šis nozares pasākums top vēl jaudīgāks, aizraujošāks un ar savu unikālo pievienoto vērtību, aizpildiet zemāk esošo pieteikuma formu un mēs ar Jums sazināsimies 1 - 2 darba dienu laikā.

Kādu Jūs redzat mūsu sadarbību šajā pasākumā?

Šī gada vienojošā samita tēma ir "Uz cilvēku orientēta drošības projektēšana".

Lai gan tehnoloģijas turpina strauji attīstīties, viens faktors drošības jomā ir nemainīgs - cilvēciskais faktors. Cilvēku kļūdas joprojām ir viens no galvenajiem datu aizsardzības pārkāpumu un drošības incidentu cēloņiem "Sistēma nekļūdās, kļūdās tikai cilvēks" - tas ir attiecināms gan uz sistēmas kļūdām, kuras ir pieļāvis cilvēks, to izstrādājot, gan uz to, ka cilvēks manuāli veicot darbu kļūdās vairāk kā skrupulozi izstrādāta sistēma. Kura atkal jau - kļūdās tikai tad, ja kļūdījies ir cilvēks tās izstrādes procesā. Tāpēc rodas jauna paradigma - uz cilvēku orientēta drošības projektēšana, kas atbilst arī visiem normatīvajiem aktiem un drošības regulām. 

Ko tas īsti nozīmē?

Būtībā tā ir pieeja, kas projektēšanas procesa centrā izvirza cilvēkusņemot vērā viņu uzvedību, vajadzības un ierobežojumus. Runa ir par to, lai drošība būtu intuitīva, bez piepūles un lietotājam draudzīga, samazinot iespēju, ka lietotājs kļūdīsies vai apies drošības pasākumus. 

Uz cilvēku orientēta drošības projektēšana nosaka darbinieku pieredzes nozīmi visā kontroles pārvaldības dzīves ciklā. Līdz 2027. gadam 50% lielo uzņēmumu drošības vadītāju būs ieviesuši uz cilvēku orientētas drošības projektēšanas praksi, lai samazinātu kiberdrošības radītos draudus un palielinātu kontroles ieviešanu. 

Šajā tēmā tiek aplūkotas lietotājam draudzīgas drošības tehnoloģijas, to iekļaušana drošības projektēšanā, kā arī cilvēka uzvedība drošības rezultātu veidošanā. Tā ne tikai atspoguļo pašreizējās drošības tehnoloģiju tendences, bet arī uzsver pielāgojamības, orientācijas uz lietotāju un ilgtspējas nozīmi drošības politikas attīstībā.

Katra atbildīgā persona uzņēmumā atbild par kādu konkrētu drošības politikas segmentu, kā arī risinājumu vai risinājumu grupu savā struktūrvienībā. Ir novērojamas situācijas, kad atbildīgie, konsultējoties ar drošības uzņēmumiem, iegādājas lētāko risinājumu, pat nenojaušot, ka tas neatbilst drošības prasībām gan no lietojuma puses, gan normatīvajiem dokumentiem. 

No 2023. gada 10.novembra spēkā ir stājusies NIS2 direktīva, kura nosaka to, ka drošības sistēmai ir jābūt nevainojamai un neuzlaužamai. Sistēmai ir jāatbilst vispārējām drošības prasībām un tā ir neatņemama sastāvdaļa no kopējām uzņēmuma IKT sistēmām.

Paredzams, ka 3 - 4 gadu laikā pēc NIS2 ieviešanas kopējās kiberdrošības incidentu izmaksas samazināsies par 11,3* miljardiem eiro (Avots: Impact assessment report). 

Līdz ar to, samita mērķis ir nodot sekojošu informāciju ikvienam apmeklētājam:

Kā pareizi izvēlēties drošības sistēmas (videonovērošanu, piekļuves kontroli, apsardzes sistēmas u.c.)? 

Kā drošības sistēmas pielāgot savām vajadzībām? 

Kā saprast, vai esošā drošības sistēma atbilst NIS2 direktīvas prasībām?

Kas jāņem vērā ieviešot jaunas vai atjaunojot esošās drošības sistēmas, lai tās atbilstu NIS2 direktīvas prasībām? 

Kur vērsties pēc palīdzības projektējot un uzstādot drošības sistēmas?

Kā pasargāt sevi no sankciju piemērošanas, lai netiktu piemēroti bargie sodi? 

Tādējādi, uzņēmums projektējot un uzstādot drošības sistēmu (un šeit pat runa nav par to, lai tā tehniski strādātu, bet par to, lai tā būtu atbilstoša jaunajām drošības prasībām, kas, savukārt, izriet no Nacionālā kiberdrošības likuma) būs pasargāts no dažādiem pārsteigumiem nākotnē.

 Uz ko attiecas jaunā NIS2 direktīva? 

  • Būtisko pakalpojumu sniedzējiem, svarīgo pakalpojumu sniedzējiem un informācijas komunikācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem. 

  • Tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātajām publiskajām personām un citām valsts institūcijām, kā arī privāto tiesību juridiskajām personām, kas pilda valsts pārvaldes deleģētu uzdevumu, izņemot valsts drošības iestādes. 

  • Tiesību juridiskajām personām.

  • Likumā noteiktajos gadījumos - uz fiziskajām personām, kas piedalās koordinētas ievainojamību atklāšanas procesā (Avots: Nacionālās kiberdrošības likums).

Nordic SecTech Summit 2024 mērķauditorija jeb akcents pārstāvjiem, kuriem tas būs aktuāli - kritiskās infrastruktūras un valsts pārvaldes objektiem, kā arī visu pārējo nozaru pārstāvjiem uz ko attiecināma NIS2 direktīva. 

Tā attieksies uz sekojošām nozarēm:

Odoo • Text and Image

Visiem vidējiem un lieliem uzņēmumiem, kas darbojas nozarēs, uz kurām attiecas jaunā direktīva, būs jāievēro NIS2 prasības.

Odoo • Text and Image

Kas draud, ja uzņēmuma realizētie kiberdrošības pasākumi neatbildīs prasībām?

Naudas sodi līdz 10 miljoniem EUR vai 2% no kopējā gada apgrozījuma

Tieša vadības atbildība (uzņēmuma vadība, drošības un IT daļas vadītāji un C-līmeņa vadītāji)

Pagaidu aizliegumi vadītājiem strādāt vadošos amatos

Uzraudzības amatpersonas iecelšana

Odoo • A picture with a caption
Pasākuma norises vieta: “Fantadroms” (G. Zemgala gatve 74a, Jaunā Teika, biroju ēka HENRIHS)
Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar pasākuma koordinatoriem pa e-pastu info@nordicsectecsummit.eu.

PASĀKUMA ORGANIZATORU KOMANDA

Odoo - Sample 1 for three columns

Krista Ramane

Mārketinga projektu un PR vadītāja

Odoo - Sample 2 for three columns

Oskars Pirags

Biznesa attīstības direktors / Pasākuma tehniskais kordinators / Atsauksmju video producents

Odoo - Sample 3 for three columns

Sanita Meijere

Mārketinga speciāliste / Pasākuma koordinatore

Informējam, ka pasākuma laikā notiks fotografēšana un filmēšana, un iegūtie attēli var tikt ievietoti ALTAS IT mājaslapās , blogos, informatīvajos materiālos vai sociālajos tīklos Facebook, Instagram un LinkedIn.

Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat ka:
• varat tikt fotografēts un filmēts;
• fotogrāfijas ar Jūsu attēlu var tikt ievietotas ALTAS IT mājaslapās, blogos, informatīvajos materiālos vai sociālajos tīklos Facebook, Instagram un LinkedIn.

Šis noteikti ir jāzina arī citiem! Dalies! 

Pierakstīties jaunumu saņemšanai