+371 66100650 info@altas.lv

Kā veicināt ar mākslīgo intelektu darbināmu video izmantošanu savā organizācijā?

Lai gan mākslīgā intelekta sasniegumi ir piesaistījuši visas pasaules iztēli, pierādītu, reāli izmantojamu šīs tehnoloģijas pielietojumu ir krietni mazāk.


Tomēr, kā apstiprināja Hanwha Vision nesen veiktais pētījums, video ar mākslīgo intelektu ir stabili iesakņojušies tādās nozarēs kā ražošana, mazumtirdzniecība un viedās pilsētas.


Tas atklāj, ka gandrīz viena trešdaļa uzņēmumu vadītāju apsver videokameras ar mākslīgo intelektu kā veidu, kā uzlabot rentabilitāti, izmaksu kontroli un darbības efektivitāti. Raugoties perspektīvā, tas ir gandrīz divreiz vairāk nekā to vadītāju skaits, kas apsver automatizācijas un robotizācijas iespējas.


Tomēr entuziasms par video tehnoloģijām ar mākslīgo intelektu ir tikai daļa no ceļa uz ieviešanu. Lai organizācijas patiesi izmantotu mākslīgā intelekta video tehnoloģiju, ir jāpārvar daži šķēršļi. Tie ietver:

  • uzskatāmā nepieciešamība apmācīt tehnoloģiju un tās ieviešanu;
  • kiberdrošības ietekme;
  • tehnoloģijas briedums;
  • neskaidrība par ieguldījumu atdevi (ROI);
  • vadības atbalsts.

Par laimi, šos šķēršļus var viegli pārvarēt. Šeit ir četri padomi uzņēmumu vadītājiem, kas vēlas veicināt mākslīgā intelekta video risinājumu ieviešanu savā organizācijā.


1. Zināšanu apmaiņa veicinās pieņemšanu

Mākslīgais intelekts video ir vērtīgāks organizācijā, ja visas ieinteresētās puses ir informētas un atbalsta tā izmantošanu, un ieguvumi un gaidas ir saskaņotas. Kā sākotnējie video tehnoloģiju glabātāji drošības vadītāji var iesaistīties un izglītot savus kolēģus, kuri, iespējams, pēta AI video, lai uzlabotu procesus.


Tāpat arī uzstādītāji un integratori, kuriem ir vislielākā pieredze ar mākslīgā intelekta video tehnoloģijām, ir unikālā situācijā, lai izglītotu lietotājus. Viņi var sniegt būtisku ieguldījumu, lai plašāk ieviestu video ar mākslīgo intelektu, izglītojot lietotājus par tā iespējām, pieejamību, atbildīgas lietošanas nozīmi un to, kā izvēlēties cienījamu ražotāju. Tas būs ļoti svarīgi, ja vēlamies, lai mākslīgā intelekta atbalstītā video izplatība būtu populāra un uzticama.


2. Tehnoloģiju saskaņošana ar uzņēmuma vadības struktūrvienības mērķiem

Savstarpēja sadarbība ar drošības, operāciju un citiem departamentiem var atklāt papildu iespējas, kur video ar mākslīgo intelektu var sniegt būtisku labumu biznesam. Saskaņojot to ar C-suite noteiktajiem uzņēmējdarbības mērķiem, ir vieglāk noteikt ROI un iegūt augstākā līmeņa vadītāju uzticību un atbalstu. Tiem, kas vēlas ieviest mākslīgā intelekta video savā organizācijā, būtu jāizmanto ievērojamais un pieaugošais entuziasms, ko C-suite pārstāvji izrāda attiecībā uz mākslīgo intelektu darbavietā. Lai pielāgotos šai dedzībai, drošības komandām kopā ar augstākā līmeņa vadītājiem būtu jāizstrādā stratēģija attiecībā uz video ar mākslīgo intelektu, kurā noteiktas skaidras cerības un panākumu rādītāji.


3. Veidojiet uzticēšanos mākslīgajam intelektam

Galvenais izaicinājums vadītājiem, kas vēlas ieviest mākslīgo intelektu savā organizācijā, ir uzticēšanās tehnoloģijai un tās iespējām. Lai reaģētu uz to, ir jāpanāk līdzsvars starp tehnoloģiju izmantošanas regulēšanu, lai nodrošinātu, ka tās ir uzticamas un aizsargā personas, un inovāciju veicināšanu, kas rada vairāk lietojumu, kuros AI var sniegt reālu labumu.


Lai panāktu šo līdzsvaru, augstākā līmeņa vadītājiem ir jāstrādā, lai savās organizācijās vairotu uzticību AI un pašai tehnoloģijai. Viņi to var izdarīt, ieviešot atbildīgu praksi un sadarbojoties ar cienījamiem ražotājiem, kuri par prioritāti izvirza kiberdrošību, atbildīgu izmantošanu un ētiskas piegādes ķēdes.


Organizācijas varētu iet vēl tālāk un apsvērt iespēju iecelt par AI atbildīgo personu, kas popularizētu AI video un darbotos kā vienots atbildīgais punkts par šo tehnoloģiju. Tas varētu palīdzēt mazināt darbinieku, klientu un piegādātāju bažas, kā arī identificēt jebkādus iespējamos riskus saistībā ar tās lietošanu, kas ir galvenais virzītājspēks Eiropas Savienības "Mākslīgā intelekta aktam", kurš stājās spēkā 2023. gada beigās un ir pirmais šāda veida tiesību akts.


4. Meklējiet inovācijas un sadarbojieties ar ekspertiem

Drošības un operāciju speciālistiem ir jābūt informētiem par jaunākajām funkcijām un tendencēm, kas saistītas ar mākslīgā intelekta video tehnoloģijām. Viņiem jāsadarbojas ar uzticamiem nozares līderiem, piemēram, Hanwha Vision, lai nodrošinātu, ka viņi ir informēti par jaunākajām mākslīgā intelekta inovācijām. Šim nolūkam partnerattiecības ar ekspertiem uzstādītājiem un ražotājiem mākslīgā intelekta video jomā sniedz organizācijai viņu ievērojamās zināšanas un pieredzi, palīdzot īstenot un pastāvīgi dalīties ar zināšanām.


Turklāt, ņemot vērā, ka lietotāji kā potenciālu šķērsli AI video ieviešanai min bažas par kiberdrošību, sadarbība ar cienījamu partneri, kas privātumu un kiberdrošību izvirza par produktu dizaina kodolu, palīdzēs izveidot noturīgu video sistēmu. Atbildīgi mākslīgā intelekta kameru ražotāji apliecinās savu uzticību kiberdrošībai vairākos veidos, tostarp gatavību gaidāmajiem NIS2 un CRA kiberdrošības noteikumiem. Viņi arī ievēros Nacionālā aizsardzības pilnvarojuma likuma (NDAA) prasības, kas drošības un ētikas apsvērumu dēļ iekļauj atsevišķus tehnoloģiju ražotājus ASV melnajā sarakstā.


Lai uzzinātu, kā sekmīgi ieviest savā organizācijā video tehnoloģijas ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām, pilnu pētījuma ziņojumu lasiet šeit.


Avots: https://hanwhavision.eu/how-to-drive-the-use-of-ai-enabled-video-across-your-organisation/

Pierakstīties to leave a comment
Drošības sistēmas un to nozīme mūsdienu uzņēmējdarbībā